معلمان چینی،مدارس چینی،آموزش و پرورش چین،مدارس مناطق روستایی چین ،  کلمات کلیدیkeywords:

 zibaweb.com  زیبا وب ،سایت مفید برای معلمان ایرانی

وضعیت مدارس روستایی در کشور چین چگونه است؟،تجربیاتی از آموزش معلمان در کشور چین،

 

تاثیر و گسترش برنامه آموزش معلمان زن روستایی در استان سی چوان چینبه دلیل نامتوازن بودن توسعه اقتصادی و اجتماعی، مناطق روستایی چین همواره با مسایلی مانند نامطلوبی و کیفیت پائین شرایط اداره مدارس و معلمان رو به رو شده است. به منظور برخورداری کودکان این منطقه از معلمان عالی مانند کودکان شهرنشین ، ادارات آموزش چین معلمان ممتاز به تدریس درروستا ها تشویق شده و مهم ترآن که فعالیت های آموزشی معلمان روستایی را به اشکال مختلف گسترش یافته و طبق برنامه تا سال 2010 میلادی حدود 50 در صد معلمان روستایی مناطق مرکزی و غربی تحت یک آموزش تخصصی قرار خواهند گرفت. جهت آشنایی شما با برنامه آموزش معلمان زن روستایی استان سی چوان واقع در جنوب غربی چین ، مطالب زیر آورده شده است.


"شنوندگان گرامی آن گزارشی که هم اکنون شنیدید ، مربوط به آزمون انگلیسی بیش از 30 معلم زن در مدارس روستایی استان سی چوان توسط کارشناسان خارجی بود. معلم ها با دقت و به اتفاق معلم واژه های انگلیسی را در فضای شاد کلاس تکرارمی کنند. "


این برنامه آموزشی ویژه معلمان زن روستایی از سال 2003 میلادی آغاز شده است. هر سال تقریبا 30 معلم زن مناطق فقیر این استان در اینجا برای یک سال تحت آموزش رایگان قرار می گیرند. در این مدت کارشناسان چینی و خارجی در زمینه آموزشی آنان را درمطالعه یا تمرین با دقت کامل راهنمایی می کنند. دروس آموزشی عبارتند از: انگلیسی ، رایانه ، روش تدریس ، روانشناسی آموزش، فلسفه وغیره. تا امروز بیش ازیک صد معلم زن روستایی این آموزش را قبول کرده اند.
با وجود آن که مدت آموزش فقط یک سال است، ولی سطح تدریسی معلمانی که مورد آموزش قرارگرفتند، پیشرفت تعجب آوری کرده است. مثلا که مو چئه یک دخترتبتی در یک دبستان اقلیتی گان جی درایالت خودمختار ملیت تبت دراستان سی چوان تدریس می کند. قبلا او حتی نمی توانست به زبان چینی روان حرف بزند چه برسد به زبان انگلیسی. با این حال پس از آموزش شش ماهه این دختر تبتی می تواند به زبان انگلیسی به طور ساده و خلاصه با معلم خارجی صحبت کند. او می گوید :
" قبلا همیشه بدترین نمره انگلیسی را در کلاس می گرفتم. اما اکنون می توانم با معلم به انگلیسی صحبت کنم ."
تنها که موجئه شاهد چنین تغییری نبوده است. خانم " لی وی" معلم کلاس به یاد دارد که در روز اول نخستین کلاس آموزشی در سال 2003 میلادی نمی توانست پس از خواندن معلم کلمه ها راتکرار کنند. اکثر زبان آموزان اصلا نمی توانستند بخوانند و بسیاری از آنان در کلاس تقریبا حتی معنی یک لغت را نمی فهمیدند.
با این حال چند هفته بعد زبان آموزان معنی اصطلاح ها را یاد گرفتند وبعد از شش ماه دیگر می توانستند با معلمان خارجی به گفت گوهای روزانه بپردازند و خواندن معمولی به زبان انگلیسی برای آنها نیز مشکل نبود. بعضی از آنان حتی به زبان انگلیسی یادداشت های روزانه و مقاله را می نویسند.
بسیاری از این معلمان زن که مورد آموزش قرار گرفته اند، اکنون عضواصلی تدریس در مدارس عالی شده و عنوان معلم ممتاز را کسب کرده اند.
موفقیت معلمان زن روستایی با روش ویژه تدریسی که کارشناسان آموزشی چینی و خارجی آن را بکار می برند ، به دست آمده است. به منظور فرا گرفتن مهارت واقعی از سوی بازآموزان، در کلاس آموزشی تدریس سنتی کنار گذاشته شد و الگوی تدریسی درهای باز اتخاذ می شود. در جریان آموزش، معلمان زن روستایی نه تنها بعضی معلومات تدریسی را یاد گرفته اند بلکه مهمتراین که ایده جدید و پیشرفته آموزشی را درک کرده اند. یک بازآموز می گوید :
" روش تدریس معلمان خارجی بسیار نو و انعطاف پذیراست، آنها به وضعیت هر دانش آموز توجه می کنند واغلب برای یکی از آنها معطل می شوند تا همه متوجه آموزش ها بشوند. " دانش آموز دیگری می گوید :
" آنها در روز تولد هرکدام از دانش آموزان هدیه را می آورند و بهاشخاص سالمندی که روز تولدشان است اجازه می دهند شیرینی بخورد. ما از این روش ها خیلی تعجب کردیم ."
چنین روش های تدریسی شادابی نه تنها با استقبال معلمان روستایی مواجه شده بلکه به تدریج و به طور غیرمحسوس در روش تدریس آنها تأثیر گذاشته است. آنها با روش های پیشرفته درمدرسه خود تدریس می کنند و به این ترتیب کودکان بیشتر بهره می برند.
" پن آن یین" معلم یک مدرسه محلی می گوید :
" حوزه ما نسبتا عقب مانده است. قبلا کوکان انگلیسی یاد نمی گرفتند. ولی پس از آموزش که به مدرسه برگشتم و کلاس انگلیسی دایرکردم ، شاگردان به این درس بسیار علاقه مند و در کلاس نیز با دقت کامل گوش می دهند. "
علاوه بر این به منظور افزایش علاقه زبان آموزان در زمینه های گوناگون و عقاید و افکار ناشی از احساسات هنری در پایان هر هفته معلمان برای حضور در کنسرت ، دیدار از نمایشگاه ها و مؤسسات علمی و فنی پیشرفته اعزام می شوند. این فعالیت ها باعث شده است که دیدگاه های معلمان زن روستایی بسیار جدید تر شود.
آقای " چین گوان یای " به عنوان یکی از تنظیم کنندگان و مجریان این برنامه آموزشی برای فقرزدایی و شکوفایی از نتیجه این برنامه راضی است و می گوید : این برنامه آموزشی یک اکتشاف و آزمایش کاملا جدید است و نیز یک نمونه برای یاری به انصاف آموزش می باشد. این برنامه برای بهبود وضع آموزشی مناطق فقیر استان سی چوان نقش مثبتی ایفا خواهد کرد. او می افزاید:
بخش غربی از بخش شرقی فقیر تر است. چرا که زیر ساخت های آن ضعیف تر است. حلقه ضعیف بخش غربی در روستا و حلقه ضعیف روستا در آموزش و حلقه ضعیف آموزش در معلمان است. از این جهت ما می خواهیم این کاررا انجام دهیم یعنی معلمان را مستقیما آموزش می دهیم و نخستین مرحله آن آموزش معلمان روستایی است. "
به گفته او هر معلمی که مورد آموزش قرار گرفت، باعث خواهد شد که 500 شاگرد از آموزش او بهره مند شوند در این صورت چند سال بعد سطح آموزشی مناطق فقیر استان سی چوان مسلما یک جهش کیفیتی را شاهد خواهد بود. http://persian.cri.cn


آموزش و پرورش امارات