مدیران،سازمان،اشتباه مدیران،تصمیم گیری مدیران،

www.zibaweb.com   زیبا وب ، یک سایت مفید برای مدیران ایرانی  

سیزده اشتباه مدیران،چگونه نوآوری کنیم،مدیر شجاع چه ویژگیهایی دارد،دام های تصمیم گیری در سازمان،مدیریت یک دقیقه ای ،مدیران نوآور،تجربیات دیگران

مطالب مفید و کوتاه برای مدیران

13 اشتباه مهلک مديران

- عدم مسئوليت پذيري و پذیرش انتقاد

 - عدم موفقيت در ايجاد پيشرفت کارمندان

- سعي در کنترل نتايج به جاي تاثير بر افکار

- پيوستن به يک گروه نامناسب در سازمان

- مديريت يکسان بر افراد

- فراموش کردن اهميت سود و کسب نتیجه مطلوب

- تکيه بر مشکلات به جاي  رسیدن به اهداف

- دوست بودن با تمام  کارکنان به جاي رئيس

- ناتواني در ايجاد استانداردها

- عدم موفقيت در آموزش به کارکنان

- ناديده گرفتن بي کفايتي کارمندان

 - قدرداني صرف از کارمندان برجسته و فراموشی پیشرفت کارکنان  ساعی

 - سعي در تحت نفوذ قرار دادن ديگران 

***********

قانونهایی براي سد کردن راه نوآوران !

-  نسبت به هر نظر یا عقيده تازه بدبين باشيد (تنها بدين علت که آن تازه است و بدين علت که از سطوح پايين سازمان به طرف بالا مي آيد)

-   از دواير يا افراد بخواهيد که نسبت به پيشنهادات و نظرات جديد ساير اعضاء انتقاد کنند (اين باعث مي شود که شما وقت زيادي صرف تصميم گيري نکنيد و تنها در آن ميان نظراتي که بتوانند از انتقادات زيادي بگذرند و به شما ارائه شوند مورد توجه قرار داده و در آن باره تصميم بگيريد).

-   خودتان آزادانه زبان به انتقاد بگشاييد هيچ گاه از هيچ نظر تازه اي ستايش نکنيد

-   وجود مسائل را دليلي بر شکست فرد بدانيد و پيوسته افراد را تضعيف کنيد تا آنها هر نوع مشکل يا مساله اي را در سازمان دارند از نظر شما پنهان دارند.

- همه چيز را به دقت کنترل کنيد ، از افراد بخواهيد که همه چيز را بشمارند و پيوسته اين کنترل و شمارش را تکرار نماييد.

- در رابطه با تجديد سازمان يا اجراي سياست هاي مربوط به تغيير سازماني در پنهان و خفا تصميم بگيرد و سپس بصورت غيرمنتظره اعلان نماييد. (همين امر باعث مي شود که افراد احتياط بيشتري بکنند و جرأتشان کم شود)

************

یک مدیر ، شجاعانه ترين 6 كلمه اي كه مي تواند بگويد اين است كه : *من قبول مي كنم كه اشتباه كرده ام. مهم ترين 5 كلمه اي كه مي تواند به همكاران بگويد:* شما كار خوبي انجام داده ايد. كارسازترين 4 كلمه ي قابل بيان براي همكار: *   عقيده ي شما چه مي باشد. مؤثرترين 3 كلمه ي قابل بيان در محيط كار:* من خواهش مي كنم. با ارزش ترين 2 كلمه در پاسخ به همكاران:* تشكر مي كنم. قوي ترين 1 كلمه اي كه در يك سازمان وجود دارد  ‹ ما › و كم ارزش ترين 1 كلمه ي موجود در محيط كاري *‹ من › است

www.zibaweb.com************

هشت دام تصمیم گیری مدیران :

دام لنگر انداختن باعث مي شود به اطلاعات دريافتي وزن بيشتري بدهيم.

دام وضعيت موجود ، ما را به سوي حفظ وضع موجود هدايت مي کند حتي زماني که گزينه هاي بهتري است.

دام هزينه ما را به تکرار اشتباهات گذشته وا مي دارد.

دام شاهد ما را جذب اطلاعات هدايت کننده به سوي تمايلات قبلي کرده و از توجه به اطلاعات ناقص آن بازمي دارد.

دام قالب بندي زماني بروز مي کند که مساله به روشي غلط مطرح مي شود و فرايند تصميم گيري ناچيز شمرده مي شود.

دام اعتماد افراطي موجب مي شود دقت برآورد خود را بيش از حد قلمداد کنيم.

دام احتياط افراطي نيز هنگامي بروزمي کند که درباره وقايع، نامطمئن تصميم بگيريم. اين دام ما را به سوي محافظه کاري هدايت مي کند

دام يادآوري موجب مي شود توجه زيادي به وقايع اخير و مهيج معطوف شود

        بهترين راه براي دوري گزيدن از همه اين دام ها، آگاهي است. مديران ناگزيرند تا با درس گرفتن از دام هاي بالا و تجارب گذشته خويش، گام هاي موثري را براي حمايت از خود و سازمان شان در برابر لغزش هاي ذهني بردارند تا همکاران، اطمينان حاصل کنند تصميم هاي آنها ايمن و قابل اعتماد هستند

***********

توبیخ و تمجید مدیر یک دقیقه ای

سه رمز موفقیت مدیر  یک دقیقه ای :

  اولين رمز ساده مديريت هدف گذاري يك دقيقه اي است، يعني :

روي هدف ها توافق كنيد و عملكرد يا رفتار هاي خوب و درست راشناسايي كنيد

 - هدف ها را با كمتر از دويست وپنجاه كلمه ياد داشت نماييد .

- هدف را بخوانيد. ودوباره بخوانيد ، اين كار هر بار فقط يك دقيقه وقت مي گيرد .

- هر از گاه ، در طول روز يك دقيقه را صرف بررسي عملكرد ، اجرا ، يا رفتار خود كنيد .

- ببينيد آيا عملكرد ، اجرا يا رفتار شما با هدفتان مطابقت دارد يا ندارد .

 رمز دوم تمجيد يك دقيقه اي ، تمجيد يك دقيقه اي وقتي موثر است كه شما :

قبلا به افراد وكادر بگوييد چگونگي عملكرد شان را به آن ها اطلاع خواهيد داد.افراد را فوري تمجيد كنيد .به افراد بگوييد چه كاري را درست انجام داده اند . در اين كار صريح باشيد .به افراد بگوييد ازاين كه كار رادرست انجام داده اند راضي و خشنود هستيد و بگوييد طرز اجرا ور فتار آن ها به سازمان وافراد ديگري كه در آن كار مي كنند كمك مي كند .با چند لحظه سكوت ، فر صت دهيد آن ها خوش حالي ورضايت شما را حس كنند.تشويقشان كنيد كه هميشه درست رفتار كنند .با قدر داني دست بر شانه شان بزنيد ويا با آن ها دست بدهيد ،به گونه اي كه متوجه شوند از موفقيتشان در سازمان حمايت و پشتيباني خواهيد كرد .

رمز سوم توبيخ يك دقيقه اي .

 توبيخ يك دقيقه اي وقتي موثر است كه :

قبلا به افراد بگوييد كه آن ها را با صراحت از چگونگي عملكرد ورفتارشان مطلع خواهيد كرد.(نيمه اول توبيخ) افراد را بي درنگ توبيخ كنيد .با صراحت اشتباهشان را برايشان بگوييد .به افراد بگوييد از اين كه كار رادرست انجام نداده اند ، شما به عنوان مدير چه احساسي داريد ، با صراحت احساس خود را برايشان بيان كنيد .در آن حال ناراحت چند ثانيه سكوت كنيد تا افراد دلخوري وحال بد شما را حس كنند .(نيمه دوم توبيخ )با آن ها دست بدهيد ، ويا با مهرباني بر شانه شان بزنيد تا احساس كنند در كنارشان هستيد وبه آن ها بگوييد كه افراد با ارزشي براي شما هستند .تاكيد كنيد كه آن ها شخصا آدم هاي خوبي هستند .خود درك كنيد كه وقتي توبيخ تمام شد ، مسئله تمام شده است .

وقتي توبيخ را با تمجيد پايان  مي دهيد  افراد  در  باره  رفتار  و عملكرد  خود  فكر  مي كنند  نه  رفتار  و  عملكرد  شما

*************

اندیشه ناب برای مدیران آموزشگاه

          استفاده از تجربه:

      امام علي (ع) موفقيت و امكان دستيابي به هدف هاي مورد نظر را يكي از آثار و  نتايج حفظ تجربه و استفاده ي بهينه از آن مي داند و مي فرمايد:‹ مَن حَفِظَ التَّجارُبِ اَصابَت اَفعالُه ›آن كس كه تجربه ها را حفظ و از آنها استفاده بجا كند ، كارهايش به نتيجه رسد. آن حضرت از ديگر آثار تجربه ي زياد را ، كاهش اشتباه و فريب نخوردن مي داند و مي فرمايد:

      ‹ مَن قَلَّت تَجربَـِتُهُ خُدِعَ وَ مَن كَثُرَت تَجربَـِتُهُ قَلَّت عزَّته ›  كسي كه تجربه اش كم باشد نيرنگ مي خورد و كسي كه تجربه اش بسيار باشد فريب خوردنش كم تر است.

************

شناخت شخصيت كودكان:

      شهيد دكتر بهشتي :

      هر يك از بچه ها كه در كلاس با آنه سرو كار داريد ، يك كتاب تازه نوشته هستند  آن هم عجيب كتابي ! مطالعه كنيد اين كتاب را ! كتاب تاه نوشته اي كه روز به روز بر صفحات جديدش افزوده مي شود ؛ زيرا شخصيت انسان پويا و متحرك است. كسي كه با اين كتاب سرو كار دارد ، اگر بخواهد آگاهانه با او روبرو شود بايد دائماَ در حال مطالعه باشد.

      از ديگر ديدگاههاي شهيد بهشتي موضوع پرهيز از خشونت است ايشان مي فرمايند:

      ‹ اي معلم ، اي مربي ، اي عالم ديني ، اي روحاني ، اي مدير مدرسه ، اي مدير موسسه ، اي مدير جامعه ، مبادا براي پوشاندن نقايص خويشتن به اعمال خشونت و ديكتاتوري متوسل شوي و از آزادي طبيعي ديگران جلوگيري كني. ›

          علوم ديني و غير ديني

      شهيد مطهري در كتاب ده گفتار صفحه 173 مي فرمايند:

      ‹ اساساً اين تقسيم درستي نيست كه ما علوم را به دو رشته تقسيم كنيم : علوم ديني و علوم غير ديني . تا اين توهم براي بعضي پيش بيايد كه علومي كه  اصطلاحاً علوم غير ديني ناميده مي شوند ، از اسلام بيگانه اند. جامعيت و  خاتميت اسلام اقتضا مي كند كه هر علم مفيد و نافعي را براي جامعه ي اسلامي  لازم و ضروري است، علم ديني بخوانيم.›

      اين شهيد بزرگوار درباره ي كيفيت اعمال انسانها در مجموعه آثار ، جلد 3 ،   صفحه 317 مي فرمايند:

      غالباً خيال مي كنند چون عبادت خوب است پس هر چه بيشتر بهتر . فكر نمي كنند كه عبادت آن گاه اثر خود را مي بخشد كه جذب روح شود و روح از آن به طور صحيح تغذيه نمايد. همانطور كه معني استفاده از غذاي خوب اين نيست كه هر چه بيشتر بهتر . معني استفاده از عبادت نيز آن نيست . عبادت بايد با نشاط روح توأم باشد.

*************

 راههای  توسعه علمی در مدارس ، تجربیاتی برای مدیران مدارسwww.zibaweb.com

      2- ارائه فعاليت هاي تحقيقي مرتبط با درس توسط دانش آموزان در قالب پژوهش، مطالعه و تحقيق و ثبت و نگهداري فعاليت هاي دانش آموزان در پوشه كار.

      3- ارائه فعاليت هاي هنري توسط دانش آموزان مانند تئاتر و نمايش در تدريس برخي مفاهيم

      4-ارائه فعاليت هاي دانش آموزان در قالب نمايشگاه آثار پژوهشي در زمينه نشريه ديواري ومقاله هاي تحقيقي و نگهداري آثار و مهارتهاي عملي آنان در نمايشگاه دائمي واقع در كارگاه مدرسه.

      5-مورد تشويق و حمايت قرار دادن خلاقيت دانش آموزان، خيلي مهم است نظرات دانش آموزان را پرورش دهيم تا آنكه رد كنيم باايجاد زمينه اي در برپايي نمايشگاه  آثار و مهارتهاي عملي دانش آموزان تلاش آنها را در معرض ديد سايرين قرار مي دهيم. همچنين به خلاقيت و ابتكار آنها در زمينه تهيه وسايل كمك آموزشي امتياز تعلق مي گيرد و ضمن نصب در كلاس درس از آن استفاده مي شود.

      6- برگزاري آزمونهاي علمی و عملی . نمرات اين آزمون در كارت وضعيت تحصيلي دانش آموز ثبت مي شود . علاوه بر دانش آموزان برگزيده از تلاش دانش آموزاني كه نسبت به آزمون دوره قبل پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته باشند يا نمرات مستمر موجود در كارت وضعيت تحصيلي پيشرفت دانش آموز را نشان دهد نيز قدرداني به عمل  مي آيد.

      7-تهيه كتابهاي روش تدريس ، كمك درسي وفيلم و سي دي هاي آموزشي ونمايش فيلم هاي آموزشي در ساعات فوق برنامه درس.

      8- گسترش فضاي كتابخانه و ايجاد سالن مطالعه براي دانش آموزان همچنين تجهيز  كتابخانه به كتب چاپ سالهاي اخير و انجام مسابقه كتابخواني گروهي.-توسعه كارگاه حرفه وفن و هنر ، نصب آثار دانش آموزان در زمينه شناخت بيماري ها، نكات ايمني در كار با وسايل كارگاهي و تجهيز آن به ملزومات مورد نياز  دانش آموزان و ثبت فعاليت هاي كارگاهي در دفتر مربوط.

      11- انجام ارزشيابي تشخيصي ابتداي سال تحصيلي در دروس رياضي و ادبيات و  كاربرد نتايج آن در زمان تدريس.

      12- تعامل مجدانه معلمان با اولياء و ارتباط مستمر با خانواده هادر جلسات ملاقات دبيران با اولياء‌دانش آموزان و تبادل اطلاعات درزمينه وضعيت تحصيلي ،  اخلاقي و رفتاري .

      13- تشكيل ايستگاه علوم اجتماعي در سالن آموزشگاه جهت آموزش دروس علوم اجتماعي آميخته با هنر و ذوق دانش آموزان براي جذاب ساختن اين دروس و ايجاد  علاقه براي بازديد كنندگان از اين ايستگاه

 

سایرمطالب مرتبط با آموزش و پرورش ، کلاس درس و روش های تدریس و مدیریت

صفحه اصلی سایت زیبا وب