جملات زیبا و کوتاه و مفید برای اس ام اس ، وبلاگ و سایت ،جملات زیبا پیامک،جملات مفید پیامک،پیامک زیبا،اس ام اس زیبا،Sms، جملات نغز،جملات قشنگ،

 www.zibaweb.com  زیبا وب ،سایت مفید برای پسران ودختران ایرانی

 اس ام اس های زیبا و مفید

جملات زیبا وجالب کوتاه  ( جهت استفاده وبلاگها و سایت ها و پیامک های زیبا و مفید)

 

 

 

 

جملات زیبا
خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد
انجامید . اُرد بزرگ
جنبش تساوی خواهی زنان موجب می شود زن از زنانه ترین غرایز
خود دور  شود . فریدریش نیچه
و کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟
آنچه امروز شما راست ، یک روز به دیگری سپرده شود.
پس امروز به دست خویش عطا کنید ، باشد که شهد گوارای سخاوت
، نصیب شما گردد ، نه مرده ریگی وارثانتان. جبران خلیل
جبران
********************

همواره آدمیان محیط و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و
اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند . اُرد بزرگ
برخلاف ‹‹اندیشه های مدرن›› درباره ی زن و مرد، آموزش
واقعی در مورد رابطه ی جنس ها را باید در فرهنگ های شرقی
یافت. فریدریش نیچه
اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را اظهار
کنی ، برای همیشه برتری کسی نسبت به کس دیگر نخواهی یافت .
برای تو کافی است که گام در معبدی نهی ، بی آنکه کسی تو را
ببیند . جبران خلیل جبران

********************

سازگاری با زیستگاه و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی
ویژگی ناب آدمهای پاک است . اُرد بزرگ
سنجیدگی و هنر زن در دلربایی، شوخ وشنگی، و سبکسری است؟
چرا آنان باید به دنبال کشف حقیقت زن باشند ، در حالیکه
هنر بزرگ او دروغگویی و مهم ترین مساله مورد علاقه اش سرو
وضع و زیبایی است؟ فریدریش نیچه
هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که کوهها و
دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش می کنند
. جبران خلیل جبران

********************

هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است . بارگاه هنر با
هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست . اُرد بزرگ
مرد و زن هر دو خود را در مورد یکدیگر فریب می دهند، زیرا
آنچه برای آنان گرامی و قابل احترام است، تنها آرمان های
خودشان است. فریدریش نیچه
چون عاشقی آمد، سزاوار نباشد این گفتار که : خدا در قلب من
است ، شایسته تر آن که گفته آید : من در قلب خداوندم.
جبران خلیل جبران

********************.

بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین
باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم . اُرد بزرگ
زن بازیچه ای باد پاک و ظریف، همچون گوهری، رخشان از
فضیلت های جهانی که هنوز در کار نیست.در عشق تان فروز
ستاره فروزان باد! وامیدتان این باد: بادا که ابر انسان را
بزایم!. فریدریش نیچه
زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در خطاب
و سخن گفتنت جلوه کند . جبران خلیل جبران

********************

آنکه نمی تواند از خواب خویش برای قراگیری دانش و آگاهی کم
کند توانایی برتری و بزرگی ندارد . اُرد بزرگ
مرد خواهان حقیقت است اما زن موجودی سحطی نگر است.
فریدریش نیچه
اندوه و نشاط همواره دوشادوش هم سفر کنند و در آن هنگام که
یکی بر سفره ی شما نشسته است ، دیگری در رختخوابتان آرمیده
باشد.شما پیوسته چون ترازویید بی تکلیف در میانه اندوه و
نشاط . جبران خلیل جبران

********************
آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها
به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟ اُرد بزرگ
قدرت خواهی بشر و نه میل به شناخت اولین عامل برای گرایش
او به فلسفه بوده است. فریدریش نیچه

بسیاری از دین ها به شیشه پنجره می مانند.راستی را از پس
آنها می بینیم، اما خود، ما را از راستی جدا می کنند .
جبران خلیل جبران

********************
بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند .
اُرد بزرگ
کسی که آرمان نداشته باشد کمتر لاابالی ست تا کسی که راه
رسیدن به آرمانش را نمی داند. فریدریش نیچه
چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به
دعا برداری . جبران خلیل جبران
********************

هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از
نداشته ها را در آغوش کشی . اُرد بزرگ
بشر برای فرار از خدا طبیعت را عامل همه چیز می داند و
قانونی در طبیعت در کار نیست بلکه پدیده های طبیعی به دلیل
قدرت به وجود می آیند. فریدریش نیچه www.zibaweb.com
حاشا که آواز آزادی از پس میله و زنجیر به گوش تواند رسید
و از گلوگاه مرغان اسیر . جبران خلیل جبران

********************

آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است. اُرد بزرگ
مردان بزرگ فقط آرمان های خود را نمایش داده اند. فریدریش
نیچه
چه ناچیز است زندگی کسی که با دست هایش چهره خویش را از
جهان جدا ساخته و چیزی نمی بیند، جز خطوط باریک انگشتانش
را . جبران خلیل جبران

********************
ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است
. اُرد بزرگ
سیاستمدار انسان‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: ابزار و
دشمن. یعنی فقط یک طبقه را می‌شناسند و آن هم دشمن است.
فریدریش نیچه
نیازهای انسان در حال دگرگونی است و تنها چیزی که دگرگون
نمی شود عشق به اوست ؟ زیرا عشق او باید پاسخگوی نیازهایش
باشد . جبران خلیل جبران

********************
فرمانروا با اندیشه وزیران توانمند خویش فرمانروایی می کند
. اُرد بزرگ
آزادی ابر انسان تنها در صورتی واقعی است که در زمان فراشد
و در ساختن آینده یی بر پایه گذشته عملی شود. فریدریش نیچه

اگر کار و کوشش با محبت توام نباشد پوچ و بی ثمر است ،
زیرا اگر شما با محبت به تلاش برخیزید ، می توانید ارواح
خویش را با یکدیگر گره بزنید و آنگاه همه شما با خدای بزرگ
پیوند خورده اید. جبران خلیل جبران

********************
هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .
اُرد بزرگ
باید در محدوده ی امکانات زمینی بیافرینیم، و در آفرینش
به زمین وفادار بمانیم . فریدریش نیچه
ذات آدمی اقیانوسی است خارج از محدوده وزن و سنجش . ذات
خود را شکوفا می سازد مانند گلی با گلبرگهای غیر قابل
شمارش . جبران خلیل جبران
******************** www.zibaweb.com
آرمان و انگیزه هویدا ، ویژگی آدم کار آمد است . اُرد
بزرگ
اراده یک احساس نیست بلکه شامل احساس های متعدد است و نمی
توان آن را از اندیشه جدا کرد. در عین حال اراده یک شور
است و کسی که اراده می کند به اشتباه اراده را با عمل یکی
در نظر می گیرد. فریدریش نیچه
در پهنه ی پندار و خلسه ی خیال ، فراتر از پیروزیهای خود
بر نشوید ، و فروتر از شکستهای خود نروید . جبران خلیل
جبران

******************** www.zibaweb.com
اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از
ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد
که ما می گویم . اُرد بزرگ
غرور و فریب رواقیون دلیل علاقه آنها به اخلاق و آمیختن آن
با طبیعت است. زیرا تفکر رواقی درواقع نوعی استبداد راندن
بر خویشتن است و چون فرد جزئی از طبیعت است پس طبیعت نیز
استبداد را بر او حاکم می کند. فریدریش نیچه
برادرم تو را دوست دارم ، هر که می خواهی باش ، خواه در
کلیسایت نیایش کنی ، خواه در معبد، و یا در مسجد . من و تو
فرزندان یک آیین هستیم ، زیرا راههای گوناگون دین انگشتان
دست دوست داشتنی "یگانه برتر " هستند ، همان دستی که سوی
همگان دراز شده و همه آرزومندان دست یافتن به همه چیز را
رسایی و بالندگی جان می بخشد . جبران خلیل جبران

******************** www.zibaweb.com
هر چه بلند پروازتر باشید تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار
و دردهای روانیتان نیز . اُرد بزرگ
اراده زندگی برتر و نیرومند تر در مفهوم ناچیز نبرد برای
زندگی نیست، بلکه در اراده جنگ اراده قدرت و اراده مافوق
قدرت است! فریدریش نیچه
زندگی روزمره شما پرستشگاه و نیز دیانت شماست . جبران خلیل
جبران

******************** www.zibaweb.com
الگوی انسانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در
برابر شماست . اُرد بزرگ
توان خواهی می تواند بر گذشت زمان پیروز شود . فریدریش
نیچه
پیشوایان ، دانه های نبات و گیاهان ناشناخته و شگفت انگیزی
هستند که به هنگام باروری و کمال قلبشان به باد هدیه می
شود تا بر روی زمین پراکنده شوند . جبران خلیل جبران

******************** www.zibaweb.com
میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . اُرد
بزرگ
زندگی، زمین و هستی، درد و رنج و بلا نیست. فریدریش نیچه
اگر کلمات برای فهم شما دشوار است ، هرگز درپی روشن ساختن
آنها نباشید ، زیرا پیچشها و گره های هر چیز ، در آغاز
دشوارند نه در پایان . جبران خلیل جبران

******************** www.zibaweb.com
رَد راستی ، رَد خویشتن است . اُرد بزرگ
اگر علم و دانش ما این همه به بی طرف بودن خود می نازد، از
آن روست که جز کنجکاوی ناسالمِ ناتوانان چیز دیگری ندارد .
فریدریش نیچه
اندرز جبران خلیل جبران به همسران جوان :
جام یکدیگر پر کنید ، لکن از یک جام ننوشید .از نان خود به
هم ارزانی دارید ، اما هر دو از یک نان تناول نکنید .
جبران خلیل جبران

******************** www.zibaweb.com

اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند . ارد بزرگ
بدترین خوانندگان کتاب آنانی اند که چون «سربازان غارتگر»
عمل می کنند، یعنی از هر جا که دستشان برسد تکه یی بر می
دارند. فریدریش نیچه
مبادا او که دارای اشتیاق و نیرویی فراوان است ، به کم شوق
طعنه زند که : "چرا تو تا این حد خمود و دیررسی؟! " .زیرا
، ای سوته دل ! فرد صالح هرگز از عریان و لخت نمی پرسد "
لباست کو؟! " و از بی پناه سوال نمی کند " خانه ات کجاست
؟! " . جبران خلیل جبران


******************** www.zibaweb.com
هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است
. اُرد بزرگ
اکنون به شما می گویم که مرا گم کنید وخود را بیابید.وتنها
آن گاه که همگان مرا انکار کردید، نزد شما باز خواهم
آمد. فریدریش نیچه
وقتی حیوانی را ذبح می کنی ، در دل خود به قربانی
بگو:نیروی که فرمان کشتن تو را به من داد ، نیرویی است که
بزودی مرا از پای در خواهد آورد و هنگامی که لحظه موعد من
فرا رسد ، من نیز همانند تو خواهم سوخت ، زیرا قانونی که
تو را در مقابل من تسلیم کرده است بزودی مرا به دستی قوی
تر خواهد سپرد. خون تو و خون من عصاره ای است که از روز
ازل برای رویاندن درخت آسمانی (در آن سویی طبیعت ) آماده
شده است. جبران خلیل جبران

******************** www.zibaweb.com

بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست
است. اُرد بزرگ
سرنوشت من این است که پس از مرگ دوباره به دنیا بیایم .
فریدریش نیچه
ای که در رنج و عذابی ! تو آنگاه رستگاری که با ذات و هویت
خویش یکی شوی . جبران خلیل جبران

******************** www.zibaweb.com


دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد .
اُرد بزرگ
آنچه که باید بیشترین علاقه را در ما به وجود آورد این
نیست که آیا تفسیر ما از جهان، حقیقی است یا دروغین ، بلکه
این است که آیا این تفسیر، خواست قدرت را برای نیرومندی و
کنترل جهان پرورش می دهد ، یا هرج و مرج و ناتوانی را.
فریدریش نیچه
تاسف ، ابرسیاهی است که آسمان ذهن آدمی را تیره می سازد در
حالی که تاثیر جرائم را محو نمی کند . جبران خلیل جبران
 

******************** www.zibaweb.com


آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند . اُرد
بزرگ
حقیقت چیزی نیست که باید یافته یا کشف شود، بلکه چیزی است
که باید آفریده شود و فرایندی را نامگذاری کند ؛ شناساندن
حقیقت نوعی تعیین فعالانه است و نه آگاه شدن از چیزی که به
خودی خود قطعی و تعیین شده است.که آن واژه دیگری است برای
خواست قدرت . فریدریش نیچه
نفرین بر او که با بدکار به اندرز خواهی آمده همدستی کند.
زیرا همرایی با بدکار مایه رسوایی، و گوش دادن به دروغ
خیانت است. جبران خلیل جبران

******************** www.zibaweb.com
زیبارویی که می داند ، زیبای ماندنی نیست ، پرستیدنی است .
اُرد بزرگ
در این جهان، آن کسی به نابودی می رود که نتواند به
‹‹مفسر››ی خود مختار بدل شود. آنگاه است که او دیگر نه در
مقام شخص، بلکه در مقام عدد یا رقمی آماری خواهد زیست.
فریدریش نیچه
آموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یغما
ببرند . جبران خلیل جبرانبرای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته
برداشته می شود . اُرد بزرگ
پاکی نفس جدایی می آورد. فریدریش نیچه
به روزگار شیرین رفاقت سفره ی خنده بگسترید و نان شادمانی
قسمت کنید . به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل ،
سپیده می دمد و جان تازه می شود . جبران خلیل جبران


جایی که شمشیر است آرامش نیست . اُرد بزرگ
انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی
دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد. فریدریش نیچه
کار تجسم عشق است. جبران خلیل جبرانریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .
اُرد بزرگ
نسبت به فرد پایین تر از خود نفرت نداریم بلکه نسبت به فرد
برابر با خود یا بهتر از خود. فریدریش نیچه
شما را اگر توان نباشد که کار خود به عشق در آمیزید و
پیوسته بار وظیفه ای را بی رغبت به دوش می کشید ، زنهار
دست از کار بشویید و بر آستان معبدی نشینید و از آنان که
به شادی ، تلاش کنند صدقه بستانید.زیرا آنکه بی میل ،
خمیری در تنور نهد ، نان تلخی واستاند که انسان را تنها
نیمه سیر کند ، و آنکه انگور به اکراه فشارد ، شراب را
عساره ای مسموم سازد ، و آنکه حتی به زیبایی آواز فرشتگان
نغمه ساز کند ، چون به آواز خویش عشق نمی ورزد ، تنها می
تواند گوش انسانی را بر صدای روز و نجوای شب ببندد. جبران
خلیل جبرانفرمانروایانی که یک شبه دارای توان می شوند ، با تلنگری
فرو می ریزند . اُرد بزرگ
کسی که بخواهد به سمت معرفت برود از خدا فاصله می گیرد.
فریدریش نیچه
شما می توانید بانگ طبل را مهار کنید و سیم های گیتار را
باز کنید ، ولی کدامیک از فرزندان آدم خواهد توانست چکاوک
را در آسمان از نوا باز دارد؟ جبران خلیل جبراندر هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است . اُرد بزرگ
اجحاف نکردن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به
برابری ریشه و بنیاد جامعه است ولی این خواست نفی زندگی ست
چون زندگی بهره کشیدن از دیگران است که ناتوان ترند.
فریدریش نیچه
مردم ! هشدار ! که زیبایی زندگانی ست ، آن زمان که پرده
گشاید و چهره برنماید .
لکن زندگی شمایید و حجاب خود ، شمایید .
زیبایی قامت بلند ابدیت است ، نگران منتهای خویش در زلال
آینه .
اما صراحت آینه شمایید و نهایت جاودانه شمایید . جبران
خلیل جبران


آدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند . اُرد بزرگ

در جایی که دیگر تنها چیز درخشان زر دکانداران است
دکانداران سروری کنند! امروز دیگر روزگار شهریاران نیست!
آنچه امروز خود را ملت می نامد شایسته هیچ شهریاری نیست.
بنگرید که این ملت ها خود اکنون چگونه چون دکانداران رفتار
می کنند: آنان از کمترین بهره در هیچ زباله ای نمی گذرند!
در کمین یکدیگرند و یکدیگر را می پایند و نام آن را ‹‹حس
همجواری›› می گذارند . فریدریش نیچه
این کودکان فرزندان شما نی اند ، آنان پسران و دختران
اشتیاق حیاتند و هم از برای او .از شما گذر کنند و به دنیا
سفر کنند ، لیکن از شما نیایند . همراهی تان کنند ، اما از
شما نباشند. جبران خلیل جبران


مردانی که بیشتر از حقوق و هنجار زنان پشتیبانی می کنند
خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند . اُرد بزرگ
می خواهم بشریت را به تصمیم هایی وادارم که به سراسر آینده
بستگی دارد. شاید چنین پیش آید که همه هزاره ها، والاترین
عهد و پیمان های خود را بنام من ببندند. فریدریش نیچه
از یک خود کامه، یک بدکار، یک گستاخ، یا کسی که سرفرازی
درونی اش را رها کرده، چشم نیک رای نداشته باش . جبران
خلیل جبران


خنده فراوان و بلند و پیگیر ، نفیر فرا رسیدن هنگامه رنج و
سختی است. اُرد بزرگ
زمان ما پیش رس بدنیا آمدگان هنوز فرا نرسیده است، فقط پس
فردا از آن من است . فریدریش نیچه
دهش (بخشش )، آنگاه که از ثروت است و از مکنت ، هر چه
بسیار ، باز اندک باشد ، که واقعیت بخشش ، ایثار از خویشتن
است. جبران خلیل جبران


اگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد گشت همواره در
جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر
درشب و سیاهی آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که
پگاه خوشبختی نزدیک است. اُرد بزرگ
ایرانیان راستگوترین و راست تیرانداز ترین قوم تاریخ اند.
فریدریش نیچه
پند آموز است ماجرای مردی که زمین را می کاوید تا ریشه های
بی ثمر را از اعماق زمین بیرون کشد ، اما ناگاه گنجی بزرگ
یافت ؟! جبران خلیل جبران******************** www.zibaweb.com


گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است. اُرد
بزرگ
تقریبا هر چیزی که وجود دارد در معرض تاویل است؛ زندگی خود
چیزی نیست جز ستیزه و جدال ارزش ها و مبارزه برای تاویل
اندیشه ها و آرمان ها. فریدریش نیچه
رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد .
جبران خلیل جبرانwww.zibaweb.comنقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید
دانست . اُرد بزرگ
اندیشه های ما، آری و نه گفتن های ما، و اگر و اما گفتن
های ما، همه با همان ضرورتی از درون ما رشد می کنند که
میوه از دل درخت- به هم مر بوط و با هم خویشاوندند، و همه
از یک اراده، یک وضع جسمانی، یک خاک، و یک خورشید نشان
دارند فریدریش نیچه
مگر نه چیزی که امروز در تسلط توست ناچار روزی از دست تو
خواهد رفت ؟ پس ، اکنون از ثروت خویش ببخش و بگذار فصل عطا
یکی از فصلهای درخشان زندگی تو باشد . جبران خلیل جبرانآنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، تنها خواهد
ماند . اُرد بزرگ
زمین روزی از آن ابرانسان می شود . فریدریش نیچه
چشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است ،
روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد و با ترنم و نغمه
راه دریا را درپیش خواهد گرفت . جبران خلیل جبراندشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در درون سرای او جست و
جو می کند . اُرد بزرگ
خیر و نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای
همگانی ارزشی ندارند. فریدریش نیچه
محبت شما را مانند توده های سنبل در آغوش می گیرد و در
خرمنگاه خود می کوبد تا عریانتان سازد . سپس آن را در
غربال هیجانات روحی می ریزد تا شما را از قید پوسته ها
آزاد کند . پس از آن ، شما را در آسیای حوادث می گرداند تا
درونتان از برف سپیدتر گردد و با اشکهای زلال خود ، شما را
خمیر می کند تا نرم شوید ، سپس شما را برای آتش مقدس و
پاکی آماده می سازد تا به شکل نان مقدسی در آیید بر سفره
قدسی خداوند . جبران خلیل جبرانکارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب
می رسانند. ارد بزرگ
خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر
سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز. فریدریش نیچه
شعوری که در پهنه درون کسی فرود آمد ، هرگز دوبال خود را
به دیگری عاریه نمی دهد . جبران خلیل جبران******************** www.zibaweb.com

اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد
ناتوان و بیمار است . اُرد بزرگ
حقیقت مانند آب دریا است چون نمک آب دریا زیاد است تشنگی
را رفع نمی کند. اگر حقیقت آدمی تحریف شود مثل آب شور دریا
خواهد بود که تشنگی اش را رفع نخواهد کرد. فریدریش نیچه
هنگام نیایش به روح خود امکان اوج می دهی تا در همان لحظه
با تمام ارواحی که نیایش می کنند یکی شود ، ارواحی که جز
از طریق دعا هرگز به جمعشان نخواهی پیوست . جبران خلیل
جبرانآنکه پیاپی سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما
نیست . اُرد بزرگ
فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنابر تصور خویش است می
خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این همان روا داشتن
استبداد بر دیگران است. فریدریش نیچه
عبادت ، گستردن جان است بر کرانه ی هستی و آمیزش انسان است
با اکسیر حیات . جبران خلیل جبران
******************** www.zibaweb.com

اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم پس از پیشرفت نیز
افسرده و رنجور خواهیم شد . اُرد بزرگ
هیچ پدیده ای اخلاقی نیست بلکه ما آن را اخلاقی تفسیر می
کنیم. فریدریش نیچه
هر ضعیف و ناچیزی که در میان شما عذاب دیده و نابود گشته
است ، نیرومندترین و ایستاده ترین چیزی است که در هستی
شماست . جبران خلیل جبرانگفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد. اُرد بزرگ
از فلاسفه می خواهم که به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت
نیاز به پشتیبان ندارد. فریدریش نیچه
هشدار ! تنها به عزم نیاز اگر به معبد درون شوید ، هرگز
هیچ نیابید . جبران خلیل جبران


******************** www.zibaweb.com
توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید. اُرد بزرگ
پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را
منشاء آنها می دانیم. فریدریش نیچه
راز نیکی تو در اشتیاقی است که با ذات نیرومند و سرکش تو
گره خورده و این اشتیاق در همه شما یکسان نیست . جبران
خلیل جبرانآنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم
کرده است . اُرد بزرگ
آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط
برقرارمی کند. فریدریش نیچه
نصیحت جبران خلیل جبران به زوج های جوان به هنگام شادی :و
همگام نغنمه ساز کنید و پای بکوبید و شادمان باشید ، اما
امان دهید که هر یک در حریم خلوت خویش آسوده باشد و تنها .
چون تارهای عود که تنهایند هر کدام ، اما به کار یک ترانه
ی واحد در ارتعاش. جبران خلیل جبرانساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد .
اُرد بزرگ
باید از دگم گرایی ها در اندیشه فلسفی دوری کرد. فریدریش
نیچه
آن که گرفتار رنج و عذاب شده اما با ذاتش و هویتش
همنواست همانند کشتی است که سکانش درهم شکسته و در اطراف
جزایر و دریاها سرگردان است و از هر طرف محاط در خطرها ،
ای بسا که غرق نشود و به قعر دریا فرو نرود . جبران خلیل
جبرانشهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . اُرد بزرگ
چهار فضیلت انسان والا عبارت است از : دلیری ، درون بینی ،
همدلی و تنهایی که گرایش به آنها سبب پاکی می شود.
فریدریش نیچه
حیات درختان در بخشش میوه است . آنها می بخشند تا زنده
بمانند ، زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی
کشانده اند. جبران خلیل جبران
******************** www.zibaweb.com
اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت
پیکرت از پای در خواهد آمد . اُرد بزرگ
کسانی که به شهود دلایل منطقی را متصل می کنند راه به خطا
رفته اند. فریدریش نیچه
اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی
. جبران خلیل جبران
******************** www.zibaweb.com


چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه
آسمانی نیز پیدا می کند . اُرد بزرگ
زندگی بدون موسیقی اشتباه است. فریدریش نیچه
رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل
کنی بی تردید رستگاری . جبران خلیل جبران
******************** www.zibaweb.com


جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن . اُرد بزرگ
بشر را مشتاق زندگی ساده و همراه با ریاکاری اخلاق گرایانه
می بینم. فریدریش نیچه
هنگامی که سیبی را با دندانهای خود له می کنی در قلب خویش
به آن بگو :دانه ها و ذرات تو در کالبد من به زندگی ادامه
خواهند داد. شکوفه هایی که باید از دانه هایی تو سر زند ،
فردا در قلب من شکوفا می شود .عطر دل انگیز تو ، توام با
نفسهای گرم من به عالم بالا صعود خواهد کرد ، و من و تو در
تمام فصلها شاد و خرم خواهیم بود. جبران خلیل جبرانسخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی . اُرد بزرگ
آنچه آدمی را والا می کند مدت احساس های والا در اوست نه
شدت آن احساس ها. فریدریش نیچه
در میان شما هستند کسانی که خواسته اند برای گریز از
تنهایی و بیقراری و یکنواختی ، به زیاده گویی و یاوه سرایی
روی آورند ، زیرا سکوت تنهایی تصویر روشنی از ذات
عریانشان را در برابر چشمانشان می گشاید که با دیدن آن
رعشه می گیرند و به گریز پناه می برند . جبران خلیل جبرانآنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و
پا می زنند . اُرد بزرگ
فیلسوف باید از ایمان به زبان فراتر رود زیرا مفاهیم در
چارچوب زبان اسیر می شوند و نمی توان آنها را کاملا با
زبان توضیح داد. فریدریش نیچه
به فرزند عشق خود توانید داد، اما اندیشه تان را هرگز ،
که وی را افکاری دیگر به سر است ، تفکراتی از آن خویشتن.
جبران خلیل جبراناین دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون
خود خواهد داشت . اُرد بزرگ
برای بشر بنیادی تر از بررسی حقیقت جستجوی ارزش آن بوده
است و متافیزیسین ها همگی به دنبال ارزش گذاری مفاهیم
متضاد بوده اند. فریدریش نیچه
شما دل به یار خود بسپارید ، ولی نه برای نگهداری آن ،
زیرا فقط گرمی زندگی است که می تواند دلها را حفظ کند .
جبران خلیل جبرانکلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست . اُرد بزرگ
آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست
چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند ،
والایی در ایمان به هدف و آرمان است. فریدریش نیچه
آن هنگام که تاب زیستن در خلوت دل از کف دهید ، زندگانی
در لبهایتان جاری شود . و صدا ، موسیقی دلنوازی ست که بدان
، اوقات گذرانید و دل ، خوش دارید .اما به ترنم این گفتار
نیمی از اندیشه تان معصومانه مقتول گردد . که تفکر ، شاهین
ملکوت است و در قفس کلام ، بالهای خود را شاید که بگشاید ،
اما پرواز نتواند . جبران خلیل جبران


ستایش ، هنگام نو رُستن را . اُرد بزرگ
دانستن و از مسئولیت فروگذار نکردن و آن را به دیگران محول
نکردن از نشانه های والا بودن است. فریدریش نیچه
معرفت زمانی تکامل می یابد که کار و کوشش با آن همراه باشد
. جبران خلیل جبرانسخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می
دهد . اُرد بزرگ
کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است. فریدریش
نیچه
بجاست دوستی بخواهی که به روزهایت تلاش و به شبهایت آرامش
بخشد. جبران خلیل جبران
راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست . اُرد بزرگ
یک دانشمند حتی برای عشق زمینی هم وقت ندارد! او نه رهبر
است نه فرمانبردار. او کمال بخش نیست.سرآغاز هم نیست. او
فردی بی خویشتن است. فریدریش نیچه
اگر سزاوار است آن است که دوست با جزر زندگی ات آشنا شود
، بگذار تا با مد آن نیز آشنا گردد ، زیرا چه امیدی است به
دوستی که می خواهی در کنارش باشی ، تنها برای ساعات و یا
قلمرو مشخصی ؟ جبران خلیل جبرانبرای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو .
اُرد بزرگ
هر اخلاق و دستور اخلاقی طبیعت بردگی و حماقت را پرورش می
دهد زیرا روح را با انضباط تحمیلی خود خفه و نابود می کند.
فریدریش نیچه
آنانی که می بخشند و در عطای خود معنایی برای درد و شکنجه
نمی یابند . اینان در جستجوی هیچ نوع نشاطی نیستند و حتی
به فکر نشر مناقب و فضایل خود نمی افتند . اینان آنچه را
که دارند می بخشند ، مانند گلها و ریحانها که بوی عطرآگین
خود را در چمنزارها و جلگه ها پخش می کنند .
خدای بزرگ با دست این افراد سخن می گوید و از میان دیدگان
این اشخاص به زمین لبخند می زند . جبران خلیل جبراندر زندگی نادان سرانجام یک گره ، صدها گره باز نشدنی است
. اُرد بزرگ
اختلاف طبقاتی از ضروریات جامعه است چون عامل اشتیاق به
پرورش حالت های والاتر کمیاب تر دورتر و عامل چیرگی بر نفس
می شود. فریدریش نیچه
شادمانی اسطوره ایست که در جستجویش هستیم. جبران خلیل
جبران
برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو . اُرد
بزرگ
کسانی که در خود احساس حقارت می کنند به دیگران رحم می
کنند اما به دلیل غرورشان دم نمی زنند! یعنی درد می کشند و
می خواهند با دیگران هم دردی کنند.کسانی که با دیگران
همدردی می کنند به دلیل دردمند بودن خودشان است. فریدریش
نیچه
و تو کیستی؟ تو که باید آدمیان سینه های خویش را در مقابلت
بشکافند و پرده حیا و آزرم و عزت نفس خود را پاره کنند تا
تو آنها را به عطای خود سزاور بینی و به جود و کرم خود
لایق؟
پس ، نخست بنگر تا ببینی آیا ارزش و لیاقت آن را داری که
وسیله ای برای بخشش باشی ؟
آیا شایسته ای تا بخشایشگر باشی؟
زیرا فقط حقیقت زندگی است که می تواند در حق زندگی عطا
کند، و تو که این همه به عطای خود می بالی فراموش کرده ای
که تنها گواه انتقال عطا از موجودی به موجود دیگر بوده
ای!. جبران خلیل جبران
نکات سخت هم اساسی ساده دارند . اُرد بزرگ
لذت بیرحمی در دیدن رنج دیگران است اما فردی که بیرحم است
این بیرحمی گریبانگیر خودش هم می شود و به ایشان نیز آزار
خواهد رسید. فریدریش نیچه
درختان شعرهایی هستند که زمین بر آسمان می نویسد و ما آنها
را بریده و از آنها کاغذ می سازیم تا نادانی و تهی مغزی
خویش را در آنها به نگارش درآوریم . جبران خلیل جبران


مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد .
اُرد بزرگ
بشر به دلیل خواست " قدرت " به دنبال شناخت است نه به دلیل
تشنگی عقل ناب. فریدریش نیچه
گروهی از مردمند که اندکی از ثروت کلان خویش را می بخشند
و آرزویی جز شهرت ندارند . این خودخواهی و این شهرت پرستی
که به طور ناخودآگاه گرفتارش هستند بخشش آنان را ضایع می
سازد . جبران خلیل جبرانآنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و
فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت . اُرد بزرگ
باید بر فریب حواس خود پیروز شویم . فریدریش نیچه

و مردم هرگز نمی دانند پیشوا جز ذات عظیم آنها که به سوی
آسمان سیر می کند ، شکاری ندارد . جبران خلیل جبران


نادانی ، خودخواهی به بار می آورد . اُرد بزرگ
استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه
هست نمایان می شود. فریدریش نیچه
هیچ کس نمی تواند چیزی را به شما بیاموزد جز آنچه که در
افق دید و خرد شما وجود داشته و شما از آن غافل بوده اید .
جبران خلیل جبراناندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد
و گرم چشیدگی روزگار است . اُرد بزرگ
کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح
با خودش درگیر خواهد شد!. فریدریش نیچه
قلب شما در سکوت و آرامش ، به اسرار روزها و شبها شناخت می
یابد ولی گوشهایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین شناختی
را که بر قلبهایتان فرود می آید ، بشنوند . جبران خلیل
جبراندر برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با
نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه
دارند . اُرد بزرگ
عشق فریبنده و ویرانگر است نه نجات بخش. فریدریش نیچه
آه این زندگی است که زندگی را می طلبد ، به توان و امید ،
به اشتیاق و شور ، اما به قالب اندامهایی در آمده است که
دلواپس مرگند و نگران گور .
در اینجا هیچ گوری نباشد ، هیچ گوری . جبران خلیل جبران


******************** www.zibaweb.comگیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش
خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از
سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا است . اُرد بزرگ
فلسفه همان خواست قدرت است همان خواست علت نخستین. فریدریش
نیچه
گنجی که در اعماق نامحدود شما حبس شده است ، در لحظه ای که
خود نمی دانید ، کشف خواهد شد . جبران خلیل جبراناز آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید .
اُرد بزرگ
نمی توان همساز طبیعت بودن را یک اصل اخلاقی دانست. زیرا
طبیعت بی رحم است و اگر آدمی بخواهد مطابق با طبیعت
زندگی کند باید بی رحم باشد . فریدریش نیچه
کسی که بخشش می کند زمانی به نشاط واقعی دست می یابد که
پس از جستجوی فراوان نیازمندی را پیدا کند که عطای وی را
بپذیرد .تلاش برای یافتن چنین شخصی ، از ایپار لذت بخش تر
است . جبران خلیل جبران
******************** www.zibaweb.com

پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است . اُرد
بزرگ
ذهن و اندیشه مسئول به خطا افتادن بشر است. فریدریش نیچه


به پزشک خود ایمان داشته باشید و به گفته هایش ، که جز
دارویی شفا بخش نیست ، اعتماد کنید و جرعه تلخ او را با
طمانینه و خاطری جمع سرکشید . جبران خلیل جبران


همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد . اُرد بزرگ
انسان برتر از ابرانسان بسیار دور است . فریدریش نیچه
آرامش گهواره ای ست بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب
افلاک . جبران خلیل جبران
******************** www.zibaweb.com

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و
تنهایش بگذار . اُرد بزرگ
نخستین نبرد با کسانی است که با احسان شان با ترحمِ حقارت
انگیزشان، انسان را، انسان بیچاره یی را که خودش زیر بار
شرم و احساس گناه در مانده است، از پا می اندازند و دومین
دومین قلمرویی که منفی خواهی در آن حاکم است قلمرو آیین
های اخلاقی و سیاست است. فریدریش نیچه
به هنگام باز ایستادن تنفس ،نفس از تکرار پی در پی آزاد
می شود و تلاش برای آزادی از زندانی مخوف و اوج گرفتن در
فضایی گسترده و پر از آثار حیات به سوی پروردگار ادامه می
یابد ، تا بی پرده به وصال برسد . جبران خلیل جبران
******************** www.zibaweb.com

تنها فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را
به ریشخند می گیرند . اُرد بزرگ
با رنج عمیق درون ، آدمی از دیگران جدا می شود و والا می
گردد. فریدریش نیچه
در رنجی که ما می بریم ، درد نه تنها در زخم هایمان ، که
در اعماق قلب طبیعت نیز حضور دارد.در تغییر هر فصل ، کوهها
، درختان و رودها ظاهری دگرگونه می یابند ، همانگونه که
انسان در گذر عمر ، با تجربیات و احساساتش تحول می یابد.
در دل هر زمستان ، تپشی از بهار و در پوشش سیاه شب، لبخندی
از طلوع نمایان است . جبران خلیل جبرانبا ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است
. اُرد بزرگ
علم جهان را توضیح نمی دهد بلکه تفسیر می کند و در واقع
معنایی برای وجود نباید در نظر گرفت. فریدریش نیچه
شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا
به زندانی تاریک بیافکنید ولی افکار مرا که آزاد است نمی
توانید به اسارت در آورید. جبران خلیل جبران******************** www.zibaweb.com


آن که پند پذیر نیست ، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی
است . اُرد بزرگ
ابرانسان است که می آفریند . فریدریش نیچه
از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می
گیرند . فریدریش نیچهنامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد . اُرد بزرگ
در همه جا هر چه مورد انتقاد ابر انسان است همواره نوعی
خواست ویرانگر و منفی وجود دارد. فریدریش نیچه
آنگاه مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به آسمان
کشیده حضور داشته باشی و نیز در منزلگاههای دور . جبران
خلیل جبران
******************** www.zibaweb.com


مردمان توانمند در میان جشن و بزم نیستند . آنها در هر دم
به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن در حال
پیکارند . اُرد بزرگ
همه به چیزی دلبستگی دارند و افراد والاتر به چیزهای
والاتر اما افراد فرومایه فکر می کنند که افراد والاتر به
چیزی دلبستگی ندارند و ظاهربینی افراد فرومایه از سطحی
نگری و ریاکاری آنهاست و برپایه هیچ شناخت اخلاقی نیست.
فریدریش نیچه
عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس
می کند . جبران خلیل جبران


در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار
دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید . اُرد
بزرگ
انسان های آزاده دل شکسته و پر غرور ، خود را از تیررس
نگاه دیگران پنهان می کنند. فریدریش نیچه
جهت الهی شما ، دریایی است پهناور و بی ساحل . ذات الهی
شما از ازل پاکیزه بوده است و تا ابد نیز خالص و پاک خواهد
ماند . جبران خلیل جبرانمیان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه
نبروی کنونی ماست . اُرد بزرگ
فرد خلوت نشین می گوید که واقعیت در کتاب ها نیست و فیلسوف
آن را پنهان می کند. فرد والا از فهمیده شدن توسط دیگران
در هراس است نه از بد فهمیده شدن چون می داند که کسانی که
او را بفهمند به سرنوشت او یعنی رنج کشیدن در دنیا دچار
خواهند شد. فریدریش نیچه
همه آنچه در خلقت است ، در درون شماست و هر آنچه درون
شماست ، در خلقت است. جبران خلیل جبران


******************** www.zibaweb.comاگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد
کن . اُرد بزرگ
آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند . فریدریش
نیچه
براستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس
آن؟
خداوند، درهای فراوانی ساخته که به حقیقت گشوده می شوند و
آنها را برای تمام کسانی که با دست ایمان به آن می کوبند ،
باز می کند.
نیکی در انسان باید آزادانه جریان و تسرِی یابد . جبران
خلیل جبران


******************** www.zibaweb.comخویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی . اُرد
بزرگ
حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار
است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است. فریدریش نیچه
به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند . جبران
خلیل جبرانمیهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر
و مادر . اُرد بزرگ
با دیگران بودن آلودگی می آورد. فریدریش نیچه
گروهی دریای زیبای حقیقت را به درون خود نهان دارند و زلال
آنرا در پیاله کوچک کلام نمی کنند . به گرمای مهربان سینه
ی آنان باشد که جان به سکوتی موزون ماوی گزیند . جبران
خلیل جبراندریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر
از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند . اُرد
بزرگ
باید در تضادهای دوگانه شک کرد. از کجا معلوم که این
تضادهای دوگانه اصلا وابسته به هم و یکی نباشند؟ در فلسفه
معین ارزشی بیشتر از نامعین دارد همان طور که ارزش نمود
کمتر از حقیقت است. فریدریش نیچه
اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و
غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر
برانگیخته است ، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از
دوران حضورش باشد . جبران خلیل جبران******************** www.zibaweb.com


اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد
کن . اُرد بزرگ
نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم ، احکام
نادرست برای زندگی بشری ضروری است و رد کردن آنها را به
معنای رد کردن زندگی است. فریدریش نیچه
اگر به دیدار روح مرگ مشتاقید ، هم به جسم زندگی روی
نمایید و دروازه های دل بدو برگشایید .
که زندگانی و مرگ ، یگانه اند ، همچنانکه رودخانه و دریا .
جبران خلیل جبرانخموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است .
ارد بزرگ
آنچه برای یک نفر سزاوار است را نمی توان گفت برای فرد
دیگر هم سزاوار است. به عنوان مثال انکار نفس و افتادگی
سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم
یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی ست. فریدریش نیچه
انسان فـرزانه با مشعـل دانش و حکمت، پیش رفته و راه
بشریت را روشن می سازد . جبران خلیل جبرانپیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای
سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند . اُرد بزرگ
بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی
دیگر در یک کتاب می گوید . فریدریش نیچه
زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دین شماست .آنگاه که به
درون آن پای می نهید، همه هستی خویش را همراه داشته باشید
. جبران خلیل جبران


همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به
گستره و پهنای کوهستان داشته باشی . اُرد بزرگ
کسانی که مردم آنها را اهل اخلاق می دانند اگر ما
اشتباهشان را ببینیم از ما به بدی یاد خواهند کرد حتی اگر
دوست ما باشند. فریدریش نیچه
ایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار . جبران خلیل
جبراندر دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و
همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام . اُرد
بزرگ
ارزش یابی هر چیز بستگی به توان خواهی آن دارد. فریدریش
نیچه

چه حقیر است و کوچک ، زندگی آنکه دستانش را میان دیده و
دنیا قرار داده و هیچ نمی بیند جز خطوط باریک دستانش. در
خانه نادانی ، آینه ای نیست که روح خود را در آن به تماشا
بنشیند . جبران خلیل جبرانآدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای
آدمی را زیر پا نمی گذارد . اُرد بزرگ
فرزانگی نمی تواند خود خواهانه باشد و فرزانه نمی تواند
منزوی بماند . فریدریش نیچه

با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنید که چشمهایشان
، چهره ی سالها را دیده و گوشهایشان ، نوای زندگی را
شنیده است . جبران خلیل جبراناگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از
گرفتاری خویش آگاه سازی . اُرد بزرگ
عرصه عمل برای ابر انسان بی کرانه است . فریدریش نیچه

کامل ترین پاداش برای انسان ، بخششی است که بتواند امیال
هستی اش را تغییر دهد و خواستهای دو لب خشکیده از عطش او
را دگرگون سازد و تمام زندگی اش را به چشمه های همیشه
جوشان و ابدی تبدیل کند . جبران خلیل جبرانبزرگی ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید . اُرد بزرگ
درسی که از بازگشت جاودان می گیریم این است که چیز منفی
باز نمی گردد. معنای بازگشت جاودان این است که هستی،
انتخاب است. تنها آن چیزی باز می گردد که تصدیق کند یا
تصدیق شود . فریدریش نیچه

شکنجه ها عشق به شما روا می دارد تا به رازی که در
دلهایتان نهفته است پی برید و بدین وسیله جزئی از قبل حیات
باشید . جبران خلیل جبرانهنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .
اُرد بزرگ
سرود ابرانسان، سرود ارزش های نو آفریده است . فریدریش
نیچه
چنانکه برگ ناچیز درخت نمی تواند رنگ سبز خود را تغییر دهد
و آن را به زردی درآورد ، جز با خواست طینت درخت و نوعی
شناخت که در نهاد آن به کار گرفته شده است ، کسی هم که
مرتکب گناهی می شود قادر نیست بدون خواست و اراده ناپیدای
شما و نیز بدون آگاهیهای مرموز دل شما مرتکب بزهکاری شود ،
زیرا شما همگی در یک قافله رو به سوی ذات الهی در حرکتید
(راه شمایید و رهروان شما ) . جبران خلیل جبران******************** www.zibaweb.com


اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک
مشو . اُرد بزرگ
اصولا زمانی پوچی برای چیزی معنا پیدا میکند که بیایم
برای آن ، هدفی تعریف کنیم .و اگر بدانیم هدفی در کار
نیست، به پوچی هم نخواهیم رسید . فریدریش نیچه
ظاهر هر چیز بنا بر احساس ما تغییر می کند و به این خاطر،
سحر و زیبایی را در آن می بینیم ، حال آنکه سحر و زیبایی،
به واقع درون خود ماست.آنکه فرشتگان و شیاطین را در زیبایی
و زشتی زندگی نمی بیند ، به یقین از دانش و آگاهی دور است
و روحش نیز تهی از عشق و محبت . جبران خلیل جبران


با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید
. اُرد بزرگ
جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که
ما فکر می کنیم . فریدریش نیچه
زمانی که خورشید از پیشوایان در غروب جدا می شود ، هنگامی
که از مشرق دوباره زبانه کشد هرگز آنها را در آن مکان
نخواهد دید ، زیرا آنها در حرکت و سیری که به ایشان ارزانی
شده است همچنان بیدار و در حرکتند ، حتی اگر زمین به خواب
رفته باشد . جبران خلیل جبران

******************** www.zibaweb.com

سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد . اُرد
بزرگ
فلسفه معنوی ترین خواست قدرت است . فریدریش نیچه
انسانیت روح خداوند است در زمین.در اعماق روح، شوقی است که
انسان را از دیده به نادیده ، و به سوی فلسفه و ملکوت سوق
می دهد. جبران خلیل جبران
******************** www.zibaweb.com

جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست .
اُرد بزرگ
کشش به سوی توانایی گوهره اصلی زندگی انسان می داند .
فریدریش نیچه
اگر نوازندگان و پایکوبان و بازیگران به سوی شما آمدند ،از
عطایای آنان بگیرید و هرگز محرومشان نسازید ، زیرا آنان
میوه ها و عطر ها را چون شما جمع آوری می کنند و با اینکه
متاع خود را از رویاها به دست می آورند و کالای خود را از
خوابها و خیالها ساخته اند ولی ، به هر صورت ، کالای آنان
زیبنده ترین جامه برای روح شما و لذیذترین غذا برای روان
شماست . جبران خلیل جبران
******************** www.zibaweb.com

دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است . اُرد
بزرگ
فروپاشی و زوال هر فرهنگ یا هر شخص هنگامی رخ می دهد که
کشش به سوی نیرومندی رنگ بازد و چیز دیگری بر این کشش
اولویت یابد ، ولو این جایگزین خرد ، دانش و هنر باشد.
فریدریش نیچه
در هر کاری که انجام می دهی ، روح خود را در آن سهیم
گردان و اطمینان داشته باش که تمام ارواح پاکی که از این
خاکدان رو به اقلیم بالا رخت بر بسته اند ، از عالم بالا
فرود آمده و اطراف تو حلقه زده اند و به دقت در اعمال تو
می نگرند . جبران خلیل جبران******************** www.zibaweb.com


برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این
زیباترین آورد زندگی است . اُرد بزرگ
فرد مقتدر کسی است که قادر به کسب تعهد است، زیرا حق
چنین کاری را به دست آورده و یا کسب کرده است. فریدریش
نیچه
کسی که کشته می شود ، در جریان قتل خود سهمی دارد و نمی
تواند از آن تبرئه شود . آن که چیزی از وی به سرقت می رود
نمی تواند از سرزنش برکنار باشد.انسان نیکوکار هرگز نمی
تواند خود را از اعمال تبهکاران تبرئه کند ، و انسان پاک
نمی تواند از آلودگی و ناپاکی تبهکاران در امان باشد . چه
بسا که انسان مجرم ، خود قربانی کسی است که جرم و جنایت
را در حق او انجام داده. جبران خلیل جبران

www.zibaweb.com
******************** www.zibaweb.comخوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی است . اُرد بزرگ
زمان لا یتناهی است و هر چه وجود دارد، در یک گردش ادواری
تکرار می شود و این عمل تا انتهای نا معلومی ادامه خواهد
داشت. فریدریش نیچه
شما در بسیاری از رنجها بر سر دو راهی قرار گرفته اید ، و
این رنجها جرعه هایی هستند بسیار تلخ و زهرآگین که پزشکی
حکیم و چیره دست بیماریهایی را که در درونتان ریشه دوانیده
اند ، با آنها علاج می کند . جبران خلیل جبران


جشن های بزرگ انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می شود
. اُرد بزرگ
برای گله ی انسانی تمام نشانه های ابرانسان چون نشانه های
بیماری یا دیوانگی ظاهر می شوند. فریدریش نیچه
هر گاه مهر به شما اشاره کند دنبالش بروید .حتی اگر
گذرگاهش سخت و ناهموار است .و وقتی بال هایش شما را در بر
می گیرد اطاعت کنید .حتی اگر شمشیری که در میان پرهایش
پنهان است شما را زخمی کند .و اگر با شما سخن گفت او را
باور کنید .گر چه صدایش رویاهای شما را بر آشوبد چون باد
شمال که باغ را ویران می کند . جبران خلیل جبران

******************** www.zibaweb.com

سربازی که می ترسد ، جان خود و دیگر سربازان را به خطر می
افکند . اُرد بزرگ
هزار تلاش انسان به اندازه یک تقدیر کارساز نیست. فریدریش
نیچه
طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم ، از ما استقبال کرده و
می خواهد که از زیبایی اش لذت بریم.چرا انسان باید آنچه در
طبیعت ساخته شده است را از بین برد ؟ جبران خلیل جبران

این جملات بدون هیچ گونه  کسر و اضافه  جهت استفاده سایرین  از این آدرس گرفته شده است

http://buom.blogsky.com

*******************************

 www.zibaweb.com  زیبا وب ،سایت مفید برای پسران ودختران ایرانی