خطرات بازیهای کامپیوتری ، استفاده زیاد از رایانه و کامپیوتر

www.zibaweb.comزیبا وب ،سایت مفید برای  ایرانیان

 


فرار تكنولوژيك دانش آموزان از چنگ تعليم و تربيت ، خطرات منزوی و گوشه گیر شدن و فرد گرایی


كارشناسان درباره جايگاه فناوري هاي ارتباطي در آموزش و پرورش با «ايران» گفت وگو كردند
در حال حاضر دانش آموزان براي پرسه در عرصه تكنولوژي هاي نوين وسائل ارتباطي وقت زيادي صرف مي كنند و در اين زمينه از برخي معلمان خود متبحرترند، اما آموزش و پرورش در كلاس درس فقط كتاب به دست آنها مي دهد و فناوريهاي نوين در حال حاضر نه در خدمت آموزش و پرورش بلكه فقط وسيله اي براي فرار دانش آموزان از چنگ تعليم و تربيت است. به كاربرد اينترنت و استفاده از رايانه و ديگر وسائل ارتباطي در نزد دانش آموزان توجه كنيد.
دكتر « عليرضا شريفي» ، محقق پژوهشگاه تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش با بيان اين كه در همه نظام هاي آموزشي دنيا بويژه در مقطع ابتدايي كتب درسي تاليف و تدريس مي شود، به «ايران» مي گويد: «كتاب درسي عامل اصلي ارتباط بين دانش آموز و معلم محسوب مي شود، البته در برخي كشورها براساس شرايط اقليمي و فرهنگي كتب درسي منطقه به منطقه و حتي مدرسه به مدرسه متفاوت است. اما در كشور ما چون نظام آموزش و پرورش متمركز است و آزمون كنكور نيز برگزار مي شود و تنها راه گزينش براي ورود به دانشگاه نيز از طريق مطالعه كتب درسي امكان پذير است ، بنابراين كتاب اهميت مي يابد. در حالي كه تكنولوژي هاي ديجيتالي نيز در اين ميان مي توانند به عنوان وسايل آموزشي (كمك آموزشي) مورد استفاده قرار گيرند. چرا كه كاربرد اين وسايل كلاس درس را از حالت خشك و رسمي خود بيرون مي آورد و معلم امكانات بيشتري را براي انتقال مفاهيم در اختيار مي گيرد. ضمن آن كه آموزش عيني تر و ملموس تر مي شود.»www.zibaweb.com
وي در پاسخ به اين كه در اين ميان وزارت آموزش و پرورش در سال هاي اخير براي استفاده از فناوري هاي نوين و ديجيتالي در فرايند ياددهي و يادگيري چه تلاشي كرده است، مي گويد: «در يك دهه گذشته آموزش و پرورش براي تجهيز مدارس به كارگاه هاي كامپيوتر تلاش كرده است اما تا رسيدن به نقطه مطلوب راه طولاني در پيش داريم. در كشورهاي پيشرفته اي همچون ژاپن و انگليس به هر دانش آموز در كلاس درس يك كامپيوتر اختصاص مي يابد تا به اين وسيله به شبكه داخلي مدرسه متصل شود و از طريق آن نيز به اينترنت و جست وجو ي مطالب علمي دسترسي پيدا كند ، بنابراين با وجود فاصله زيادي كه از اين لحاظ با كشورهاي توسعه يافته عرصه استفاده از وسايل ديجيتالي و نوين در مدارس داريم، ناچاريم حركت مان به سمت و سوي استفاده از اين فناوري ها باشد. هم اكنون در شرايطي قرار داريم كه بسياري از دانش آموزان امكان دسترسي به اينترنت و تلفن همراه را دارند، بر همين اساس مي توان با برنامه ريزي و درايت از اين امر بهره برداري مطلوب و بهينه كرد.
البته در اين باره معلمان ما با مشكلاتي رو به رو هستند. به اين معني كه برخي از معلمان ما با نحوه جست وجو ي اطلاعات علمي از طريق اينترنت آشنايي ندارند در حالي كه دانش آموزان در اين مسئله از آنها بسيار جلوتر هستند .
وزارت آموزش و پرورش در قالب دوره هاي ضمن خدمت كلاس هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را براي معلمان برگزار كرده است، اما چون زمينه سازي نكرده بود بازخورد چنداني در نظام آموزشي ما و در فرايند ياددهي و يادگيري برجاي نگذاشت.
هزينه زيادي هم در اين باره صرف شد و تعداد زيادي از معلمان هم آموزش ديدند و گواهي مهارت نيز دريافت كردند اما نتوانستيم آن را كاربردي كنيم در حالي كه آموزش و پرورش بايد مدارس را از نظر تجهيز امكانات زيرساختي و سخت افزاري نيز تجهيز مي كرد و برخي از معلمان هم كه در منزل كامپيوتر شخصي نداشتند مهارت هاي فرا گرفته را فراموش كردند.»
شريفي مي افزايد: «با كاربردي كردن مهارت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي معلمان، آنها مي توانند براي انجام بخشي از تحقيقات، تكاليف و وظايف دانش آموزان را تشويق به استفاده از وسايل ارتباطي نوين كنند.»
وي با نگاهي به گذشته آمار كاربران اينترنت را براساس آمارهاي اعلام شده، رو به رشد و فزاينده مي داند و مي گويد: «ميزان كاربران اينترنت در پنج سال گذشته از يك ميليون به ۸ تا ۱۱ ميليون نفر افزايش پيدا كرده است، بنابراين توسعه و رشد در اين باره قابل توجه و مطلوب است، اما بايد آن را در خدمت آموزش و پرورش هم دربياوريم. در حالي كه موفقيت ها در رشد استفاده از فناوري هاي نوين به اندازه نياز ما نبوده، حتي به اندازه برنامه ريزي ها هم نبوده است. البته اين رشد موجب شده است استفاده از كاميپوتر و شبكه اينترنت ديگر وسيله لوكسي تلقي نشود كه برخي از ما از آن وحشت و واهمه داشتيم. بنابراين گام هايي براي استفاده از فناوري ها در عرصه آموزش برداشته شده اما ناكافي است.»
تبديل كتاب به سي ديwww.zibaweb.com
شريفي درباره اين كه تبديل كتاب هاي درسي به سي دي در سال هاي اخير چه كمكي به معلمان و دانش آموزان در نظام آموزشي مي كند، مي گويد: «آموزش و پرورش براي سامان دادن مسئله تبديل كتاب هاي درسي به سي دي به صورت غيراستاندارد در آموزشگاه هاي علمي و آزاد تلاش مي كند كتب درسي را به سي دي تبديل كند و تعريفي كه از اين فعاليت خود دارد محدود و ناكافي است و عملاً نتيجه اي را به دنبال دارد كه كلاس درس هم به دنبال دارد. در صورتي كه بايد مطالب اضافي، تكليفي و گسترده اي را نسبت به كتاب درسي وارد سي دي ها كند. به طور مثال اگر مبحثي در كتاب و كلاس جامعه شناسي مطرح مي شود در سي دي فيلم كوتاهي با همان موضوع به نمايش در آيد.»
فقر زبان انگليسي عاملي براي استفاده ناسالم
«فرهاد بلاش» كارشناس ارشد علوم تربيتي كه در زمينه نحوه به كارگيري فناوري هاي ديجيتالي در عرصه آموزش و پرورش و اثرات استفاده از اين فناوري ها بر دانش آموزان تحقيق مي كند، در اين باره به «ايران» مي گويد: «در كشورهاي در حال توسعه، گسترش مديريت مدارس هوشمند مورد تاكيد قرار گرفته است. به طور مثال در كشور مالزي ساعت حضور و غياب دانش آموزان و كاركنان، نحوه عملكرد مستمر دانش آموزان از طريق دوربين هاي مداربسته كه در مدرسه و در كلاس هاي درس تعبيه شده است، كنترل مي شود و بلافاصله اطلاعات از طريق ايميل و SMS به والدين ارسال مي شود، البته در ايران نظارت و تعامل دوسويه نيست و صرفاً تلاش مي شود ورود به دنياي مجازي گسترش بيشتري يابد. درحالي كه اين مسئله مطلوب ما نيست.»
در كشور ما وضعيت خانوادگي و سن دانش آموزان، تحصيلات پدر و مادر و ميزان درآمد آنها، ميزان استفاده معلمان از ابزارهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي و اين كه آيا در خانواده از رسانه خاصي همچون ماهواره استفاده مي شود يا نه ، در استفاده دانش آموزان از وسايل ارتباطي نوين همچون كامپيوتر و موبايل اثرگذار است. با توجه به اين كه دانش آموزان و معلمان ما به زبان انگليسي مسلط نيستند ، در استفاده از اينترنت براي بهره گيري از اطلاعات علمي روز ناموفق هستند . اين امر موجب شده است بچه ها بيشتر از تصاوير آن هم ناسالم استفاده كنند تا متون علمي. البته اين مسئله در كاربران بزرگسالان هم اتفاق مي افتد اما چون بچه ها بالقوه تر و مستعدتر براي كنجكاوي و استفاده از آن هستند بيشتر است. بنابراين فرهنگ سازي در استفاده از اين ابزارها بسيار اهميت دارد كه ما در اين باره تاكنون كاري نتوانستيم انجام دهيم.
اين كارشناس ارشد علوم تربيتي مي گويد : در زمينه استفاده از موبايل در مدارس هم با مشكلاتي خاص روبرو شديم. صرفاً به اين خاطر استفاده از موبايل را در مدرسه محدود و حتي ممنوع مي كنيم كه راهكاري براي جلوگيري از استفاده از SMS و تصاوير نادرست و ناسالم نداريم. در حالي كه بايد محققيني در قالب يك تيم حرفه اي به طور علمي در اين باره پژوهش كنند و نتايج حاصل از پژوهش آنها جنبه كاربردي پيدا كند. ضمن آن كه بايد پژوهش ها و تحقيقات ما بر مبناي شرايط فرهنگي، اقليمي و بومي ما باشد و تقليد از كشورهاي ديگر نباشد. بايد احساس درد كنيم كه هم اكنون بچه هاي ما گرفتار اين مسئله هستند در حالي كه مسئولان، مديران و دبيران از بچه ها در زمينه ICT فاصله بسياري دارند.»
بازي هاي رايانه اي بومي در كشورهاي ديگرwww.zibaweb.com
بلاش با بيان اين كه در كشورهاي ديگر هم استفاده از فناوري هاي نوين ديجيتالي در ميان بچه ها نگراني هايي را به وجود آورده است، مي گويد: برخي از كشورها با ساخت بازي هاي رايانه اي خوب و جذاب و با استفاده از توان گرافيكي بالاتا حد امكان فيلم ها را بومي سازي مي كنند. به طور مثال دانش آموز سرخپوست از بازي هايي متفاوت از دانش آموزان سفيد پوست استفاده مي كند. يعني مباحث فرهنگي به طور كامل در اين بازي ها لحاظ مي شود. اما آنها هم نگران مباحث اخلاقي در استفاده از بازي هاي رايانه اي و ديگر امكانات هستند. در حالي كه در كشور ما بازي هايي كه ساخته مي شود از توان گرافيكي پائيني برخوردارند به طوري كه جذابيتي براي بچه ها ندارد. چرا كه اساساً فلسفه اي براي توليد و استفاده از اين ابزارها براي بچه ها نداريم. ضمن آن كه ظرفيت سازي هم نكرديم (مثل آموزش صحيح زبان انگليسي) تا بتواند خوراك و اطلاعات علمي بگيرد، بنابراين همه اين عوامل دست به دست هم داده است تا دانش آموزان ما از اين امكانات به نحو مطلوب بهره اي نبرند و آن را در خدمت آموزش به كار نگيرند. سي دي هاي آموزشي هم كه از سوي وزارت آموزش و پرورش توليد مي شود غني سازي نشده است و اين فعاليت بعضاً زياده كاري محسوب مي شود.» كارشناس ارشد علوم تربيتي با بيان اين كه سي دي هاي توليدي خود پنداري منفي در بچه ها ايجاد مي كند، مي گويد: «در اين سي دي ها معمولاً معلمان از ديالوگ هايي استفاده مي كنند كه مخرب است، جذابيت دارد و واژه سازي آنها خودپنداري منفي به دنبال دارد. مثال ها واقعي نيست. ارزيابي ها غيراستاندارد است و از زيرساخت هاي روانشناختي به طور صحيح بي بهره است.»
بلاش با تاكيد بر اين كه نتايج حاصل از پژوهش ها نشان مي دهد برخي از دانش آموزان ۷ تا۱۲ ساعت در فضاي مجازي از نظر فكري و روحي و رواني تغذيه مي شوند، مي گويد: «اين امر موجب مي شود ارتباط بچه ها با فضاي بيرون قطع شود، ضمن آن كه آنها منزوي و فردگرا مي شوند. همچنين بايد گفت كساني كه به طور طولاني مدت از بازي هاي رايانه اي استفاده مي كنند شخصيتي ضداجتماعي دارند كه مورد غفلت قرار مي گيرد.نويسنده: شهناز سلطاني

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1651668
**********************

مطلب مرتبط : اعتیاد به اینترنت