فواید وخواص عطر ، عطر خالص ،پاساژ اریکه گروس بیجار، عطر درمانی ، آروماتراپی

www.zibaweb.comسایت زیبا وب ،  سایت مفید برای ایرانیان      

مطالبي در مورد  عطر

عطر آميزه اي از روغنهاي اساسي، تركيبات معطر، ثابت كننده
و الكل مي باشد. روغن هاي اساسي از طريق تـقـطـير گـلهـا،
گياهان و علفها بدست مي آيد.اگر عصاره گيري ازطريق تـقطير
مـيــسر نباشد توسط روغنهاي جاذب اين كار صورت مي گـيـرد
مانند گل ياس.عصاره گيري توسط روغنهاي جاذب اساسا عمل
استخراج توسط جذب مواد معطر بداخل موم و سپس استخراج
و جدا سازي روغن بدبو توسط الكل ميباشد. در سـاختـن عـطر
مواد شيميايي معطر نيز بكار ميرود. ثـابـت كننده ها كه وظيفه پيوند دادن و متصل كردن عطرهاي گوناگون را بعهده دارند شامل بلسان ( درخت گل حنا )، عنـبر سـائـل و شـيره غـدد بـودار آهـوي مشـك ( نــوع غليظ آن بدبو بوده اما در محلول الكل به عـنـوان عـامـل نگهدارنده كاربرد دارد ). ميـزان الكل افزوده بستگي به عـطر دارد.

انـواع عـطـر و خـواص آنـها

هــمان طـور كـه درصد(غلظت) تركيبات معطر (اروماتيك) كاهش مي يابد، شـدت و طول عـمـر عطر نيز كاهش مي يابد.

1- عصاره عطر: %40-20 تركيبات معطر

2- EAU DE PERFUM :%20-10 تركيبات معطر

3- EAU DE TOILETTE :%10-5 تركيبات معطر

4- EAU DE COLOGNE:%3-2 تركيبات معطر

تـركيـب آب و الـكل بعنوان حلال مواد معطر بكار ميرود. در عمل گرماي بدن سبب ميگردد تـا حـلال بـسرعت تـبـخير شده و عـطر بـروي پـوست بـاقـي بـماند تا بتدريج طي چندين ساعت تبخير گردد.

مراحل تبخير عطر

1- رايحه اوليه: رايحه اي كه پس از چند دقيقه از استعمال عـطـر احـسـاس مي گردد. رايحه اوليه همان احساس اوليه از بوي عطر مي بـاشد. بـه هـمين خاطر در فروش عطر تاثير بسزايي دارد. رايحه اين مرحله تازه و تند مي بـاشد. تركيـبـاتي كـه در ايـن مـرحله دخيل هستند بوي تند داشته و شديدا فرار ميباشند و بسرعت تبخير ميگردند.

2- رايحه ثانوي: رايحه عطرثانوي زمانيـكـه رايـحه ابتدايي از ميان ميرود آشكار ميگردد. رايحه ثانوي بدنه اصلي عطر را تشكيل ميدهد و بعنوان ملايم كنـنـده بوي تند اوليه بكار ميرود.رايحه اين مرحله چيزي حدود 10 دقيقه تا 1 ساعت بعد از استعمال عطر احساس ميگردد.

3- رايحه پايه: رايحه عطر زماني كه رايحه اوليه و ثانويه از ميان مي رونـد. تركيبات اين گروه معمولا ثابت كننده مي بـاشنـد. رايحه اين مرحله قبل از 30 دقيقه از استعمال عطر احساس نخواهد شد.

منابع عطر سازي

 گياهان بعنوان منابع روغنهاي اساسي و تركيبات معطر عمده بشمار مي آيند. گياهان ايـن تـركيـبـات را بـخـاطر مـحـافـظت از حيوانات گياه خوار و همچنين جذب حشرات گرده افشان توليد مي كنند.

1- گلها: بزرگترين منبع مواد معطر مي بــاشند كه شامل گل هاي سرخ، مريم، ميخك، ياس و ابريشم هستند.

2- برگها: برگهاي نعناع هندي، بنفشه، رزماري، مركبات، گوجه فرنگي و علف خشك.

3- ريشه و ساقه هاي زيرزميني: ريشه درخت جوز و زنجبيل.

4- دانه ها: دانه هاي گشنيز، زيره، كاكائو، هل و باديان

 

5- ميوه ها: ميوه هاي تمشك، توت فرنگي، سيب، مركبات، وانيل، فلفل شيرين.

6- روغن چوب: چوب درختان سرو، عرعر، كاج و صنوبر.

7- پوست درختان: درخت نعناع.

8- رزين(صمغ): رزين بوته كندر، بلسان(درخت گل حنا)، كاج و صنوبر.

منابع حيواني

1- مشك: از كيسه آهوي آسيايي گرفته ميشود كه مشك سنتزي(مصنوعي) به علت اقتصادي بودن جايگزين مشك طبيعي شده است.

2- كاستوريوم: كه از كيسه سگ آبي آمريكاي شمالي بدست مي آيد.

3- عنبر سائل: ماده چربي مانندي كه از نهنگ عنبر بدست مي آيد.

4- عسل: كه از كندو عسل زنبور بدست مي آيد.

منابع مصنوعي

مواد معطر ساختگي تركيبات ارگانيكي مي بـاشد كـه از فـراورده هـاي نـفـتـي و يا رزين درخت كاج حاصل ميگردد مانند كومالين و لينالول.

خانواده عطرها

 • FRESHY GREEN: رايحه اي كه شـبيـه عـلف و سبزه و يا برگهاي تازه چيده شده ميباشد - رايحه پر طراوت

 • ORIENTAL: رايحه كاجي و بلوطي و يا وانيلي - رايحه گرم

 •  SPICY: رايحه گرم و تند.

 •  WOODY: رايحه جنگل و چوب خشك تازه قطع شده.

 • FLORAL: رايحه گلها - ملايم و طبيعي.

 • FRUITY: رايحه ميوه ها بجز مركبات مانند: سيب، موز و توت فرنگي.

 • FUNGAL: رايحه قارچ مانند.

 • EARTHY/MOSSY: رايحه زمين جنگل و خاك.

 • CITRUS: رايحه مركبات مانند: نارنج، ليمو ترش و پرتغال.

 • TOBACCO: رايحه تنباكو.

 • SWEET: رايحه شيرين.

 • LIGHT: رايحه ملايم و سبك.

 • HEAVY: رايحه سنگين و گيرا.

از ديگر گروه هاي عطرها ميتوان به DEODORANT ها كه براي برطرف كردن بوي بد دهان و ANTI-PERSPIRANT ها كه از تعريق بدن جلوگيري ميكنند و AFTERSHAVE كـه پس از اصلاح استفاده ميگردند نام برد.

نكاتي در مورد عطرها

1- عطر را در نقاط نبض دار بدن استفاده كنيد نقاطي كه جريان خون قوي و پوست گـرم تر از ديگر نقاط مي بـاشد مانند مچ دست، پشت گوش، قـفسه سيـنـه، گـردن، پـشـت زانوها و داخل آرنجها.

2- عطر را بصورت چند لايه استفاده كنيد تا ماندگاري آن افزايش يابد.

3- پس از 4-3 ساعت معمولا بايد مجددا به خودتان عطر بزنيد.

4- عطر را در هواي روبروي خود اسپري كرده و از آن عبـور كـنـيد. بـا ايـن كـار عـطـر بطور يكنواخت روي بدن شما مي نشيند.

5- هيچگاه عطر را مستقيما روي لباس خود بكار نبريد زيرا ممكن است ايجاد لك كندو زیبایی لباس شما را لکه دار کند.

6- دختران و پسران ، زمان امتحان عطر هنگام خريد اجازه دهيد حداقل عـطر بـمدت 10 دقيقه روي پوست شما باقي بماند و زماني كه بوي عطر با بوي طبيعي بدن شما آمي خته مـيگردد ايجاد بوي متفاوتي خواهد كرد. با اين كار انتخاب بهتري خواهيد كرد همـچنين بيش از 3 عطر را همزمان امتحان نكنيد چون بيني شما ديگر قدرت تشخيص نخواهد داشت.

 

 

 

آروما تراپي ( عطر درماني)

 .....آيا شما هم از آندسته افرادي هستيد كه در روز چند بار از عصاره و اسانس هاي معطر استفاده مي كنند ؟

      " خواص عصاره هاي گياهي مرتبط با تحريك حس بويايي است . امروزه ثابت شده است كه همه تركيبات معطر طبيعي داراي اثرات قابل توجهي بر حالات و احساسات ما هستند و پس از تحريك اعصاب بويايي مغز ,,سيستم عصبي را تحت تاثير قرار مي دهند . در واقع اين بوهاي مختلف از طريق مژكهاي موجود در  ديواره بيني به سيستم ليمبيك مغز وارد مي شود. اين ناحيه احساسات , حافظه و يادگيري ما را كنترل مي كند . جالب است بدانيد حس پويايي انسان توانايي احساس 10000  بوي مختلف را دارد .  مطالعات متعدد نشان داده اند كه عصاره هاي معطر گياهي حاوي اجزاي شيميايي هستند كه مي توانند اثرات خوبي بر ذهن و جسم ايجاد كنند . ساختار اين تركيبات پيچيده است و معمولا" شامل آلدئيد ها ,كتون ها واسترها مي باشند. هريك از اين مواد خاصيت ويژه اي دارند مثلا" آلدئيدها داراي اثرات ضد التهابي , آرام بخش , مسكن و ضد ويروس هستند. بعضي از عصاره هاي معطر ,آرام بخش  بوده  در حاليكه برخي ديگر خواص  ضد درد دارند . بررسي امواج مغزي نشان مي دهد كه بو ي اسطوخودوس و بوهاي نزديك به آن   امواج آلفا را تقويت مي كند  كه مرتبط با آرامش است  , درحاليكه  بو هاي مشابه  ياسمن  , گل محمدي , مشك  و  رز  امواج  بتا را افزايش  مي دهد كه در اين حالت شاهد بهبود هوشياري و تمركز در فعاليتهاي مغز هستيم" , مطالعه و تبعا " يادكيري دانش آموزان و دانشجويان در اين حا ل  مطلوبتر است . در اسانس هايي كه  براي ساخت آنها از  الكل و ساير مواد شيميايي مضر براي جسم و محيط زيست  جهت  اسپر ي شدن ,  استفاده نمي شود , حساسيت و آلرژي , تشديد  آسم و غيره  بسيار كمتر مشاهده شده است

 

احاديث معتبردر فضيلت انواع انگشتر و عطر

امام صادق (ع): انگشتر عقيق در دست كنيد كه مبارك است و صاحب آن عاقبتش به خير و نيكي باشد.

پيامبر (ص) : هر كه انگشتر عقيق در دست داشته باشد حاجتش بر آورده مي شود.

امام صادق (ع) : انگشتر عقيق باعث ايمني در سفر است .

امام صادق(ع): هر كه انگشتر عقيق در دست داشته باشد پريشان نشود و عاقبت كارش ا لبته نيكو باشد .

پيامبر اكرم (ص): انگشتر عقيق در دست كنيد مادامي كه آدم آن را با خود داشته باشد اندوهي به او نمي رسد.

امام علي (ع):  دو ركعت نماز با انگشتر عقيق بهتر است از هزار ركعت كه با آن نباشد .

علي بن موسي رضا (ع): انگشتر ياقوت در دست كنيد  كه پريشاني را برطرف مي كند.

امام موسي كاظم(ع): انگشتر زرد در دست كنيد كه موجب آساني است و درآن هيچ دشواري نباشد .

امام رضا (ع): انگشتر " زبر جد " در دست داشتن فقر را بتوانگري بدل ميكند و هر كه انگشتري ياقوت زرد در دست كند فقير نشود.

پيامبر (ص) : خداوند عالميان مي فرمايد كه من شرم دارم از دستي كه بسوي من بلند شود به دعا و در آن انگشتر فيروزه باشد پس او را نا اميد بر گردانم .

امام صادق(ع):  هر كه انگشتر فيروزه در دست كند  دستش فقير نشود.

امام صادق (ع):  بد نمي دانم در دست كردن انگشتر حديد را وقتي كه به ديدن كسي رود  كه از او  ترسد از اهل شر براي آنكه شر او ساكن مي شود و انگشتر حديد  شياطين را دور مي كند  و بدرستيكه هر كسي كه انگشتر  " در "  در دست كند با نظر كردن به آن خداوند  زيارت يا حج  يا عمره در نامه عمل او بنويسد كه ثوابش   ثواب پيامبران و صالحان باشد .

امام صادق (ع) :  حق تعالي زينت و اظهار نعمت را دوست مي دارد  و ترك رينت و اظهار بد حالي را دشمن .  و دوست مي دارد  كه اثر نعمت را در بنده خود بيند به اينكه خود را خوشبو دارد و خانه را نيكو كند.

امام صادق (ع) : نماز كسي كه خوشبو باشد بهتر است از  هفتاد نماز كه بي بوي خوش باشد.

پيامبر اكرم (ص): بوي خوش را ترك نكنيد  كه ملائكه بوي خوش را مي بويند و در هر روز جمعه البته ترك مكن  و هر چه صرف نمايي در بوي خوش    اسراف نيست .

امام صادق (ع):  هر كه در هر روز بوي خوش بر خود بمالد  تا شب عقلش با او باشد .

 منقولست كه امام علي (ع)  چها رانگشتر در دست مي كردند . انگشتر ياقوت براي شرافت و زينتش .  فيروزه براي  نصرت و ياريش . حديد براي قوتش و عقيق براي حرز و دفع دشمنان و بلا ها.

منبع :  حليه المتقين . علامه مجلسي . انتشارات پيمان . چاپ ششم . 1382 . صفحات 28 تا 32